Antibody Test Kit

Antikor Test Dəsti

  • Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit For C-O-V 19

    COV 19 üçün Igg / IGM Antikor Sürətli Test Dəsti

    Antikor sürətli test dəsti səhiyyə işçilərini sürətli COVID-19 antikor aşkarlanması üçün təchiz etmək üçün istifadə olunur.Bu COVID-19 sürətli test dəsti, SARS-CoV-2 lgM / lgG antikorlarının insan aləmi, plazma və ya tam qanda keyfiyyətcə aşkarlanması üçün əlverişlidir.